Algemene voorwaarden

Indien u een via Vacances Provence een vakantiehuis boekt zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Vacances Provence is aangesloten bij SGR, Calamiteitenfonds Reizen.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Vacances Provence K.v.K. Gouda: Nr.: 24415267 is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van www.sgr.nl/garantieregling

de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.” Op deze overeenkomst is de garantieregeling van SGR van toepassing. U kunt de voorwaarden vinden op www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR deze voorwaarden toe. Website: www.sgr.nl/garantieregling

 

Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SCR)“Calamiteitenfonds. Vacances Provence K.v.K. Gouda: Nr.: 24415267 is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma / op deze internetsite (vetgedrukte naar keuze) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Website: Calamiteitenfonds

 

Klik op het pdf icoon om de algemene voorwaarden van Vacances Provence als pdf te kunnen downloaden

 

Algemene Voorwaarden Vacances Provence